Εθνικός διατροφικός οδηγός

Печат

 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας, γνωρίζει στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ότι έχει καταρτιστεί ο εθνικός διατροφικός οδηγός για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, ο οποίος παρέχει χρήσιμες συμβουλές τόσο για τη διατροφή όσο και για τη σωματική δραστηριότητα, με σκοπό να προληφθεί η ευπάθεια και να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για την υγεία. Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) στον άξονα Υγεία-Δημόσια Υγεία-Μεταδοτικά και Μη Μεταδοτικά Νοσήματα, στην υποκατηγορία Εγκύκλιοι-Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.