Ορθή επανάληψη και επανέκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων

Drucken

 

Λόγω λάθους έγινε διόρθωση ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες, επανάληψη στο ορθό και επανέκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο στη Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, σύμφωνα με το ν. 4070/12. Η επανέκδοση έχει αναρτηθεί με αριθμό ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΒ-ΧΤ2