ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Drucken

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΔΡΑΜΑΣ ,
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 305.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ