Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

Drucken

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ & Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Τ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ Γ Ι Α Τ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 4 - 2 0 1 5


Δήμοι Δράμας-Νευροκοπίου


Δήμοι Προσοτσάνης-Δοξάτου


Δήμος Παρανεστίου


Διευκρινίζουμε τα εξής αναφορικά με τη διακήρυξη 05/2014 «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΓΟΝΑ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ 02/2014,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ Ν.4274/2014 (ΦΕΚ147Α)»

Στους πίνακες δρομολογίων του παραρτήματος Β της διακήρυξης 05/2014, στα δρομολόγια με κωδικό διαδρομής ΔΡ-Τ32, ΔΡ-Τ36, ΔΡ-Τ38, ΔΡ-Τ39 στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ αναφέρεται λανθασμένα ο αριθμός 180 αντί του σωστού που είναι 111.