διακήρυξη 02/2019 του Συνοπτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Δράμας για το σχολικό έτος 2019-2020

Drucken

Περίληψη

Α Βάθμια

Β Βάθμια