Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Δράμας-Αμφίπολης στα όρια του Ν.Δράμας-Σερρών(μήκους 2χλμ.)

Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                     Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΕ-ΑΜΘ, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών   επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς , την προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008( ΚΔΕ) σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). -για τον υπολογισμό της έκπτωσης επι του οφέλους των απολογιστικών εργασιών θα εφαρμοστεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης των εργασιών του έργου-, που θα διενεργηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη & ώρα 10π.μ. (ώρα λήξεως επιδόσεως προσφορών) στα Γραφεία   της   Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας. - 1ης Ιουλίου 1 -   Διοικητήριο 4ος όροφος, για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου:

 

Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Δράμας-Αμφίπολης στα όρια του Ν.Δράμας-Σερρών(μήκους 2χλμ.)


Κατεβάστε το πλήρες κείμενο