Δημοσιοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης του έργου: «Bελτίωση –Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο Νο 14 Δράμα-Παρανέστι κατά τμήματα»

Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης του έργου: «Bελτίωση –Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο Νο 14 Δράμα-Παρανέστι κατά τμήματα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016