Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς δαπάνης προμήθειας υλικών επισκευής και συντήρησης δύο μισινέζων και ενός φυσητήρα της Π.Ε. Δράμας

Print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς δαπάνης προμήθειας υλικών επισκευής και συντήρησης δύο μισινέζων και ενός φυσητήρα της Π.Ε. Δράμας