Παραχώρηση με τίμημα στον Κουκόπουλο Ιωακείμ του Κωνσταντίνου της χρήσης ακινήτου εμβαδού 13.996τ.μ. στο αγρόκτημα Κ. Βροντούς Νομού Δράμας

Print

Παραχώρηση με τίμημα στον Κουκόπουλο Ιωακείμ του Κωνσταντίνου της χρήσης ακινήτου εμβαδού 13.996τ.μ. στο αγρόκτημα Κ. Βροντούς Νομού Δράμας

Διάγραμμα