Παραχώρηση με τίμημα στον Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου της χρήσης ακινήτου

Imprimer

Παραχώρηση με τίμημα στον Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου της χρήσης ακινήτου εμβαδού 5.800 τ.μ. στο αγρ/μα Φωτολίβους Νομού Δράμας.

Διάγραμμα 1

Παραχώρηση με τίμημα στον Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου της χρήσης ακινήτου εμβαδού 2.087 τ.μ. στο αγρ/μα Φωτολίβους Νομού Δράμας.

Διάγραμμα 2

Παραχώρηση με τίμημα στον Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου της χρήσης ακινήτου εμβαδού 16.000 τ.μ. στο αγρ/μα Φωτολίβους Νομού Δράμας.

Διάγραμμα 3