«Παραχώρηση με τίμημα στον Παπαγεωργίου Γεώργιο του Ιωάννη της χρήσης ακινήτου εμβαδού 8.000τ.μ. στο αγρόκτημα Πετρούσας Νομού Δράμας, με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

Print

«Παραχώρηση με τίμημα στον Παπαγεωργίου Γεώργιο του Ιωάννη της χρήσης ακινήτου εμβαδού 8.000τ.μ. στο αγρόκτημα Πετρούσας Νομού Δράμας, με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».-Απόφαση

«Παραχώρηση με τίμημα στον Παπαγεωργίου Γεώργιο του Ιωάννη της χρήσης ακινήτου εμβαδού 8.000τ.μ. στο αγρόκτημα Πετρούσας Νομού Δράμας, με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».-Διάγραμμα