Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Π. Ε. Δράμας)

Yazdır

 

Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας σε € για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Κατεβάστε το κείμενο