Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Συνεδρίαση της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών για τη διακήρυξη 02/2014 με αντικείμενο «Μεταφορά Μαθητών 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016».

Yazdır

 

Σχετ.     :Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχων Σύμβασης για την μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2013 – 2014, 2014 – 2015 και 2015 – 2016, με κάθε κατάλληλο μέσο, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε.Δράμας ( Διακήρυξη 2/2014 ) (ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7ΛΒ-Η6Η).

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό και το άρθρο 20 και του υπ’ αριθμ. ΠΔ. 118/2007 Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) σας ενημερώνουμε ότι η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών θα συνεδριάσει για τον παρόντα διαγωνισμό σε ανοιχτή συνεδρίαση την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 με θέμα την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος Παπαοικονόμου

 

 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός