5Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου έργου μεταφοράς μαθητών Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Δράμας, για ένα νέο δρομολόγιο που προέκυψε για το σχολικό έτος 2014-2015

Yazdır

 

5Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου έργου μεταφοράς μαθητών Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της ΠΕ Δράμας, για ένα νέο δρομολόγιο που προέκυψε για το σχολικό έτος 2014-2015