217/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 87751

Yazdır

217/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 87751